Pomagamy

Akcja pomagania trwa. Zachęcamy do pomocy charytatywnej. Bo biznes nie jest bezduszny i oderwany od społeczności, biznes tworzą ludzie i ludzie są naszymi klientami, pracownikami, przyjaciółmi. Mamy etyczną i moralną odpowiedzialność oraz cywilną powinność wspierać się wzajemnie. My regularnie udzielamy się w społeczności lokalnej i oby każdy taką cegiełkę dołożył, to świat byłby naprawdę fajnym…